Un nou regulament de receptie a lucrarilor de constructie

Incepand cu data de 30.07.2017 va deveni aplicabil un nou regulament de receptie a lucrarilor de constructii („Noul Regulament”). Noul Regulament modifica si clarifica regulamentul actual, in vigoare din 1994 („Vechiul Regulament”).

Principalele modificari/clarificari aduse prin Noul Regulament privesc:

Receptia la terminarea lucrarilor se face la toate tipurile de constructii

De la aplicarea Vechiului Regulament erau excluse anumite categorii de constructii, (spre ex. constructiile de locuinte parter/parter si un etaj sau constructiile provizorii cu suprafete desfasurate mai mici de 150 mp). Noul Regulament are insa aplicabilitate generala, urmand a se aplica tuturor lucrarilor de constructii pentru care se emit autorizatii de construire/desfiintare.

Reprezentarea I.S.C., ISU si a altor autoritati publice in comisia de receptie. Componenta comisiei de receptie

Potrivit Noului Regulament, trebuie convocat un reprezentant I.S.C. in comisia de receptie pentru toate lucrarile de constructii noi de importanta exceptionala, deosebita si normala (categoriile A, B si C) si pentru lucrarile de constructii noi de importanta redusa (categoria D) de interes public sau social, finantate total sau partial din fonduri publice. De asemenea, trebuie asigurata reprezentarea I.S.U. in comisia de receptie pentru categoriile de constructii prevazute in Legea 307/2006, respectiv a directiei judetene/generale pentru cultura in cazul constructiilor aflate pe lista monumentelor istorice”, a declarat Alexandru Dan, Associate Noerr.

In plus, din comisia de receptie trebuie sa mai faca parte 1-3 persoane de specialitate, desemnate de investitor, care sa nu fi fost implicate in proiectarea/executia obiectivului de investitii. Secretariatul comisiei va fi asigurat de catre un diriginte de santier autorizat, care nu va face parte din comisia de receptie.

Opinia reprezentantilor autoritatilor publice este decisiva in privinta receptiei

Noul Regulament contine prevederi exprese prin care se stabileste faptul ca (i) in cazul unei divergente de opinii intre autoritatea emitenta a autorizatiei de construire si investitor/reprezentantii acestuia, va prevala opinia autoritatii publice, iar (ii) receptia nu poate avea loc in cazul in care oricare din autoritatile publice implicate (ex. ISC, ISU, Directia pentru Cultura etc.) propune respingerea receptiei.

Detaliere mai ampla a elementelor pe care comisia de receptie trebuie sa le examineze

Potrivit prevederilor exprese ale Noului Regulament, comisia de receptie trebuie sa examineze si existenta certificatului de performanta energetica a cladirii, documentatia as built, precum si eventualele procese verbale de receptie partiala, in cazul in care astfel de procese verbale au fost incheiate anterior.

Suspendarea procesului de receptie inlocuieste amanarea receptiei din vechea reglementare

„Comisia de receptie nu mai poate recomanda amanarea receptiei, reglementate in Vechiul Regulament, iar receptia nu mai poate avea loc cu obiectiuni. Comisia de receptie poate sa decida suspendarea procesului de receptie pentru un termen de maxim 90 zile (termen care poate fi prelungit pentru conditii climatice nefavorabile sau alti factori independenti de controlul partilor), daca, spre exemplu, exista neconformitati, neconcordante sau suspiciuni rezonabile cu privire la calitatea lucrarilor realizate”, a adaugat Oana Piticas , Ascociate Noerr.

Imposibilitatea investitorului de a emite solicitari de remediere/penalizari sau alte solicitari de acest gen decat cele consemnate in procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor

Fac exceptie viciile ascunse descoperite de investitor in termenul legal si viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si executie. Noul Regulament, consacra in mod expres faptul ca o investitie nu poate fi data in folosinta in lipsa incheierii PVRTL.

Cu titlu de noutate fata de Vechiul Regulament, Noul Regulament stabileste expres faptul ca procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor si procesul verbal de receptie finala pot fi atacate si anulate de catre instanta de judecata in cazul in care acestea au fost incheiate cu nesocotirea prevederilor legale.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s